KALİTE POLİTİKAMIZ

Çetinkaya Pano olarak temel ilkemiz,; MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ‘nin sürekliliğini sağlayacak kalitede hizmet ve ürünler sunmaktır.
Yasal ve Müşteri şartları bilinci çıktığımız bu yolda;
• Sektöründe kalitesinden ödün vermeden müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak.
• Kalite yönetim şartlarına uyum sağlamak.
• Kalite yönetim standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmek ve sürekli iyileştirmek,
• İş süreçlerimizi değerlendirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemek,
• Resmi ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak adına, kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve standartlar gerekliliklerinin devamını sağlamak.
• Üretimimizde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederel uygulamak ve böylece ürün kalitesini yükseltmek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ürettiğimiz ürünlerin üretim ve satış sonrası süreçte çevreye karşı duyarlılığını sürekli arttırır ve çevre risklerini azaltmak için müşteri ve çalışanlarını bilinçlendiririz.
Çevre bilinci ile beraber, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına tüm önlemleri alırız.
Atıklarımızı minimuma indirerek, atık yönetim sistemini genel işleyişimize entegre eder, bu konuda tüm ekip arkadaşlarımızı sisteme dahil ederiz.
Enerjiyi verimli kullanmak adına yapılan çalışmaları, üretim sistemimizin tüm birimlerinde uygularız.
Kirliliği kaynağında önlemek adına geri dönüşüm sistemini kullanırız.
Uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uyarak, birimlerimizi bu konuda eğitiriz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi bilgi sistemine kayıtlı olup sorumluluklarını yerine getirmekteyiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İşe Alım Sürecimiz, fırsat eşitliği esasına dayanmakta ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. Hedefimiz boş olan kadrolara, göreve en uygun kişilerin getirilmesidir. Bu doğrultuda, özellikleri görevin gerektirdiği nitelikler ile en çok örtüşen adaylara iş teklifi yapılmaktadır.
İlgili pozisyonlara yapılan başvurular, www.kariyer.net aracılığı ile, GENEL BAŞVURU ile ya da Sosyal Medya aracılığı ile değerlendirilmektedir.
Nitelikleriniz ve açık kadrolarımız doğrultusunda mülakat sürecimiz başlar. İnsan Kaynakları Bölümünün yaptığı ilk mülakatlar sonunda kurum kültürü, görevin gerektirdiği yetkinliklere uygunluk bakımından olumlu olarak değerlendirilen adaylar ikinci mülakatlara davet edilir. Mülakat aşamasının başarı ile tamamlanmasının ardından adaya görev teklifi yapılır.
Çalışanlarımızın performansları; bütün bir yıl boyunca bağlı bulunduğu bir üst yöneticisi tarafından izlenir. Yıl sonunda yapılan karşılıklı görüşmeler ve çok yönlü değerlendirmeler ile çalışanın performansı ve şirket hedeflerine bağlı olarak kişisel hedeflerinin gerçekleşme oranları tespit edilir.
Yapılan performans değerlendirmelerine bağlı olarak; ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin eğitim ve gelişim planları yapılır.