çevre politikalarımız

Çevre dostu üretimin öncülerindeniz…

Ürettiğimiz ürünlerin üretim ve satış sonrası süreçte çevreye karşı duyarlılığını sürekli arttırır ve çevre risklerini azaltmak için müşteri ve çalışanlarını bilinçlendiririz.

Çevre bilinci ile beraber, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına tüm önlemleri alırız.

Atıklarımızı minimuma indirerek, atık yönetim sistemini genel işleyişimize entegre eder, bu konuda tüm ekip arkadaşlarımızı sisteme dahil ederiz.

Enerjiyi verimli kullanmak adına yapılan çalışmaları, üretim sistemimizin tüm birimlerinde uygularız.

Kirliliği kaynağında önlemek adına geri dönüşüm sistemini kullanırız.

Uygulanabilir yasal ve diğer hükümlülüklere uyarak, birimlerimizi bu konuda eğitiriz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi bilgi sistemine kayıtlı olup sorumluluklarını yerine getirmekteyiz.