Radyal Fanlar

Sipariş Kodu Teknik Parametreler
V06 133 001 Ø133 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI
V06 175 001 Ø175 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI
V06 190 001 Ø190 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI
V06 220 001 Ø220 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI