Çevre Politikamız

Çetinkaya ailesi, içinde bulunduğumuz çevrenin sürekli olarak korunması, şartların iyileştirilmesi ve bilinçlendirmeyi öncelik olarak görmektedir.

Bu sebeple ailemiz;

Ürettiği ürünleri üretim ve satış sonrası süreçte çevreye karşı duyarlılığını sürekli arttırır ve çevre risklerini azaltmak için müşteri   ve çalışanlarını bilinçlendirir.

Doğal kaynakların korunması, geri kazanılması atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Çevre ile ilgili güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirir.

.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi bilgi sistemine kayıtlı olup sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Yönetim ve çalışanları çevre korunmasının geleceğe olan bir saygı olduğuna inanır.